OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİNE DAİR
İNCELEME BAŞVURULARI HAKKINDA DUYURU
 
 
 
          23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonuna yapılacak başvurulara ve Komisyonun çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık tarafından belirlenerek 12/07/2017 tarihli ve 30122 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
          Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi gereğince valilikler veya Resmî Gazete’de yayımlanan Usul ve Esaslarda belirtilen kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.
          685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca; 695 Sayılı Kanunu Hükmünde Kararname ile işlem tesis edilenlerin başvuruları; 24 Aralık 2017 Pazar günü başlayacak olup, 21 Şubat 2018 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
 
          Kamuoyuna duyurulur.
 
 
BAŞVURU KHK                 : 695 Sayılı Kanunu Hükmünde Kararname ile işlem tesis edilenler
BAŞVURU YERİ                : Çorum Valiliği İl Ohal Bürosu
BAŞVURU ADRESİ           : Karakeçili Mahallesi Gazi Caddesi No:1 Merkez Çorum
                                                 Valilik Binası 2. Kat
BAŞVURU ZAMANI          : 24 Aralık 2017-21 Şubat 2018 Arası
 
BAŞVURU KONUSU         : a) Kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma
                                                     ya da ilişiğin kesilmesi.                                         
                                        b) Öğrencilikle ilişiğin kesilmesi.
                                        c) Dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel    
                                                     sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim
                                                     kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler,
                                                     haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması.
 d) Emekli personelin rütbelerinin alınması